Liên hệ

Tên tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Quang Phúc
Tên giao dịch: Gỗ Quang Phúc
Chứng chỉ quản lý chất lượng: ISO 9001:2008

Điện thoại: (0274) 3653.780  - Fax: (0274) 3653.782
Nhà Máy: Lô P7, Đường D6 KCN Nam Tân Uyên ,P.Khánh Bình, TX.Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Số Điện Thoại Nhà Máy : 0274 3653 780 - 81 - 83 Fax : 0274 3653 782
Điện thoại: (0274) 3653.780  - Fax: (0274) 3653.782

Email: sales.quangphuc168@gmail.com 

Email: Quangphuc168@gmail.com

 

Họ và tên*
Địa chỉ*
Số điện thoại*
Email*
Chủ đề*
Nội dung*
 
Website được thiết kế bởi NINA.VN