Cổng vào Phân xưởng 1 Phân xưởng 1 Phân xưởng 1 Phân xưởng 1 Phân xưởng 1 Mặt tiền xưởng Xưởng tinh chế gỗ Xưởng tinh chế gỗ Xưởng tinh chế gỗ Xưởng tinh chế gỗ Xưởng tinh chế gỗ Xưởng tinh chế gỗ Lò than Khu bếp Khu bếp Khu bếp Kho hàng sạch sẽ - thoáng mát Kho hàng sạch sẽ - thoáng mát Phân xưởng 2 Phân xưởng 2 Phân xưởng 2 Phân xưởng 2 Phân xưởng 2 Giám đốc Lê Quang Phúc Giám đốc Lê Quang Phúc Phòng họp Phòng họp Phòng họp Phòng họp